#jagäridealet

Skärmavbild 2016-05-26 kl. 13.12.57

 

Thigh Gap eller bara ditt eget gap?!

Det är inte andra som ska styra hur du ska se ut eller storleken på dina kläder som ska sätta en etikett på din självbild.

DU är ditt eget ideal bortom alla normer, krav och kategoriseringar.

Tjejgruppen #jagäridealet är för dig som vill engagera dig för allas rätt att vara sitt eget ideal. Gruppen träffas på måndagar i Stockholm.

Föreläsningen #jagäridealet handlar om ideal och normer. Om utsattheten i att inte leva upp till normer. Men också om ensamheten i att uppfylla en norm som du själv inte har valt.

Föreläsningen  öppnar upp för kunskap och verktyg till att vara sig själv. Att kunna förhålla sig till normer och att skapa egenmakt i livet genom att göra medvetna val. #jagäridealet är en föreläsning i tiden som berör. Den handlar om att ta makten över sig själv och att kunna känna sig trygg och stolt i att följa sin egen väg.

Är du intresserad av att vara med i gruppen #jagäridealet?

Vill du boka föreläsningen #jagäridealet?

Kontakta:
Nikita Zeiloth
nikita.zeiloth@fryshuset.se
073 9502338

Följ kampen på instagram:@jagaridealet