UNITEDMETODER lila

.

Genom vårt förhållningssätt vill vi skapa relationer där du som är ung trivs, utvecklas och utforskar den du vill vara. Vår verksamhet bygger på en mängd metoder  som vi vet stärker människor att vara sig själva och utvecklas och förändras i positiv riktning. Alla vuxna antingen inom United Sisters verksamhet både volontärer och personal utbildas i United Sisters metoder.

Vi utbildar också människor i organisationer eller företag eller privatpersoner som vill utveckla sitt ledarskap, sin närvaro och sitt lyssnande. Som vill utforska hur man kan arbeta utifrån ett normkritiska eller salutogent förhållningssätt.

.

Linje mintgrön vänster

.

Här är en presentation av de metoder och förhållningssätt som är viktiga för oss:

 .

Ett salutogent förhållningssätt utgår från det friska, det fungerande och potentialen hos varje människa. I grunden ligger empati, medkänsla, äkta nyfikenhet och glädje för att en individ ska må bra och utvecklas. Här kommer fyra exempel på salutogena metoder:

.

Känsla av sammanhang (KASAM) innebär att individens upplevelse av sin tillvaro som begriplig, hanterbar och meningsfull i sin tur stärker hälsan. Vi vet hur viktigt känsla av sammanhang är för att en människa ska må bra och utvecklas.

.

Motiverande samtal (MI) är en metod som har som syfte att skapa motivation till beteendeförändring hos en individ. Utifrån ett empatiskt förhållningssätt ser vi att varje människa själv bär på de bästa lösningarna för sitt eget liv.

.

Nonviolent communication (NVC) ger verktyg och medvetenhet att komma i kontakt med våra egna behov och känslor. NVC hjälper oss att förstå vad som får oss och andra att reagera som vi gör. Det ger oss möjligheten att ta ansvar för våra reaktioner, att fördjupa kontakten med oss själva och andra.

.

Lösningsfokus är ett förhållningssätt med syftet att stärka människor att ta aktiva steg för en positiv förändring. Metoden handlar också om att förstärka och befästa positiva beteenden hos individen.

.

United Sisters arbetar normutmanande för att skapa möjligheter för alla att växa enligt sin personliga potential. Med kunskap och aktiva förhållningssätt utmanar vi normer och stärker varandra att vara oss själva. Empati, medkänsla, nyfikenhet och glädje är verktygen för att skapa normutmanande rum.

.

Genom att inspireras av ACT (Acceptance and Commitment Therapy) lär vi oss hur vi kan hantera tankar och känslor. Det handlar inte bara om att minska problem utan om att det är viktigare att kunna leva ett liv som du upplever rikt, värdefullt och meningsfullt.

.

Hos United Sisters är att bara vara en metod i sig. Mycket i samhället handlar om prestation och att duga. Därför fokuserar vi på att bara vara och att utforska oss själva, våra relationer och allt världen har att erbjuda. Med empati, medkänsla, nyfikenhet och glädje utforskar vi världen och oss själva i den. Genom ett aktivt varande lär vi oss om oss själva och att utveckla vår självmedlänsla.

.

Vilka värderingar är viktiga för mig? Vad blir jag glad av? Vad får mig att känna livsglädje? När du hittat vad du vill göra, blir glad av och utveckla är United Sisters platsen där du får stöd, pepp och utmaningar att utvecklas.

.

Linje lila höger

.

Vill du läsa mer?

.

Om salutogenes

http://www.salutogenes.com/litteraturtips.html

http://www.salutogenesis.hv.se/

 .

Om Lösningsfokuserad samtalsmetodik

http://www.solutionfocused.net/solutionfocusedtherapy.html

http://akademin.fryshuset.se/losningsfokuserad-samtalsmetodik/

 .

Om NVC

http://www.friareliv.se/index.php/sv/vad-ar-nonviolent-communication/141-grunderna-i-nonviolent-communication

http://www.fnvc.se/nvc/

 .

Om ACT

http://www.svenskapsykologiinstitutet.se/terapeuter/act/

http://livskompass.se/act/vad-ar-act/

.

Om MI
http://www.fhi.se/templates/Page____8674.aspx

http://www.somra.se/

..

Om normkritik

http://jamfota.se/information/normkritik/

.

Linje gul mitten