Metoder

 

–          Vi använder oss av en palett av flera kända metoder som lösningsfokuserad samtalsmetodik, jag stärkande övningar, coachning, motiverande samtal (MI), känsla av sammanhang (KASAM) och handlingskompetens. Vi kombinerar konkreta övningar i samtalsmetoder och tekniker med vår egen pedagogik som utgår från ett aktivt deltagande genom känslomässigt engagemang, fantasi, kreativitetet och glädje för att lära och våga våga.

–          United Sisters är metodsamlare. Vi utvecklas och lär hela tiden. När vi hittar nya metoder som berikar vårt grundläggande förhållningssätt lägger vi till dom i vår palett av metoder.

–          Samtal för Förändring är vår metod för att möta människor och få människor att växa. Samtal för förändring handlar om att stödja en människa att hitta sin förändring. Vi utgår från fyra steg; att lära känna varandra, att lära känna sig själv, att utvecklas och att gå vidare. Varje steg har sina utmaningar och viktiga punkter.

–          På United Sisters arbetar vi inifrån och ut när vi stärker ledarskap. Vi stärker det personliga och vågar se bortom traditionella ledarskapsroller. Vårt normkritiska perspektiv gör att vi har alla dörrar öppna för vem som är en ledare och hur en ledarroll ska vara. Vi vågar titta inåt och se rädslor för att bygga upp vår styrka att vara de vi är.

–          United Sisters arbetar utifrån ett hälsoperspektiv och har ett inkluderande perspektiv till vår egen hälsa och våra egna förhållningssätt inom personalgruppen.

–          United Sisters utgår från ett normutmanande perspektiv för att skapa möjligheter för alla att växa enligt sin personliga potential. Vi reflekterar kring normer och erbjuder redskap för att göra aktiva, medvetna val. Med kunskap och aktiva förhållningssätt kommer mod att våga utmana normer, att våga vara den man själv är och att stärka varandra att vara sig själva.

 

 

Metodlådan

–          Lösningsfokuserad samtalsmetodik är ett förhållningssätt och en metod för att på kortast möjliga tid stärka människor att ta aktiva steg för en positiv färdändring samt att förstärka och befästa positiva beteenden. Lösningsfokuserad samtalsmetodik är en av de metoder som ingår i Samtal för Förändring.

–          Motiverande samtal (eller Motivational Interviewing) är en samtalsmetodik i syfte att skapa motivation till beteendeförändring. Det grundläggande förhållningssättet är att varje människa själv bär på de bästa lösningarna för sitt eget liv. Samtalsledarens roll är att genom ett empatiskt förhållningssätt stärka ungdomen att hitta sina egna lösningar.

–          Kasam /känsla av sammanhang: Vi utgår från Aaron Antonovskys begrepp Kasam, känsla av sammanhang, där individens upplevelse av tillvaron som begriplig, hanterbar och meningsfull stärker hälsan. Vi vet hur viktigt Känsla av Sammanhang är för att en individ ska må bra och utvecklas.

–          Empowerment eller egenmakt: Empowerment betyder att ha möjlighet och vilja att styra sitt eget liv åt det håll individen vill gå.

–          Non violent communication :

–          Handlingskompetens: Att ha kompetensen och verktygen att handla och agera på ett sätt som påverkar en eget liv positivt.