#jagäridealet

Skärmavbild 2016-05-26 kl. 13.12.57

 

Thigh Gap eller bara ditt eget gap?!

Det är inte andra som ska styra hur du ska se ut eller storleken på dina kläder som ska sätta en etikett på din självbild.

DU är ditt eget ideal bortom alla normer, krav och kategoriseringar.

Föreläsningen #jagäridealet handlar om ideal och normer. Om utsattheten i att inte leva upp till normer. Men också om ensamheten i att uppfylla en norm som du själv inte har valt. Den handlar om att ta makten över sig själv och att kunna känna sig trygg och stolt i att följa sin egen väg.