Metod

unitedsistersblogg

 

United Sisters bygger på normmedvetna och hälsofrämjande metoder

 

Ett normmedvetet förhållningssätt handlar om att aktivt synliggöra och problematisera normer som begränsar. Med ett normmedvetet förhållningssätt kan vi se och förhålla oss till strukturer som begränsar och aktivt försöka förändra hur vi tänker och agerar. På så sätt kan vi vara med och skapa en värld som är mer öppen och tillåtande, en värld där livet blir rikare för att vi vågar mer.

 

Ett hälsofrämjande förhållningssätt utgår från det friska, det fungerande och potentialen hos varje människa för att stärker det som får en individ att må bra och utvecklas. Här är fyra exempel på hälsofrämjande metoder:

  • Lösningsfokus syftar till att stärka människor att ta aktiva steg för en positiv förändring, att förstärka och befästa positiva beteenden hos individen.
  • Känsla av sammanhang (KASAM) innebär att individens upplevelse av tillvaron som begriplig, hanterbar och meningsfull i sin tur stärker hälsan. Känsla av Sammanhang är viktigt för att en människa ska må bra och utvecklas.
  • Motiverande samtal (MI) är en samtalsmetod för att stärka motivation till beteendeförändring hos en individ. Utgångspunkten är att varje människa själv bär på lösningarna för sitt liv.
  • Nonviolent communication (NVC) ger verktyg och medvetenhet att komma i kontakt med och kunna uttrycka behov och känslor. 

 

Alla vuxna inom United Sisters verksamhet, volontärer och personal, utbildas i United Sisters metoder.

Vi håller även utbildningar för organisationer, företag eller privatpersoner i normmedvetet ledarskap och samtal för förändring. Din arbetsplats kan också kontakta oss för skräddarsydda utbildningar. .