Metod

unitedsistersblogg

 

United Sisters bygger på hälsofrämjande och normmedvetna metoder

United Sisters verksamhet bygger på lösningsfokuserade metoder som stärker människor att vara sig själva och att utvecklas utifrån sina styrkor samt normmedvetna metoder. Alla vuxna inom United Sisters verksamhet, både volontärer och personal, utbildas i United Sisters metoder.

Vi håller även utbildningar för organisationer, företag eller privatpersoner i normmedvetet ledarskap och samtal för förändring. Du hittar mer info om våra aktuella utbildningar under fliken för utbildning och i vårt kalendarium. Din arbetsplats kan också kontakta oss för skräddarsydda utbildningar. .

Ett hälsofrämjande förhållningssätt utgår från det friska, det fungerande och potentialen hos varje människa. I grunden ligger empati, medkänsla, engagemang och glädje för att en individ ska må bra och utvecklas. Här är fyra exempel på hälsofrämjande metoder:

Lösningsfokus syftar till att stärka människor att ta aktiva steg för en positiv förändring, att förstärka och befästa positiva beteenden hos individen.

.Känsla av sammanhang (KASAM) innebär att individens upplevelse av sin tillvaro som begriplig, hanterbar och meningsfull i sin tur stärker hälsan. Känsla av Sammanhang är viktigt för att en människa ska må bra och utvecklas.

.Motiverande samtal (MI) syftar till att stärka motivation till beteendeförändring hos en individ. Utifrån ett empatiskt förhållningssätt ser vi att varje människa själv bär på lösningarna för sitt liv.

.Nonviolent communication (NVC) ger verktyg och medvetenhet att komma i kontakt med behov och känslor. NVC hjälper oss att förstå vad som får oss och andra att reagera som vi gör. Det ger oss möjligheten att ta ansvar för våra reaktioner och att fördjupa kontakten med oss själva och andra.

 

United Sisters arbetar normmedvetet för att skapa möjligheter för alla att växa enligt sin personliga potential. Med kunskap och aktiva förhållningssätt utmanar vi normer och stärker varandra att vara oss själva. Trygghet, medkänsla och glädje är verktyg för att skapa normutmanande rum.

.

ACT (Acceptance and Commitment Training) lär hur vi kan hantera och förhålla oss till tankar och känslor. Det handlar inte bara om att minska problem utan om att det är viktigare att kunna leva ett liv som upplevs som rikt, värdefullt och meningsfullt.

.