Utbildning

United Sisters Utbildningar!

United Sisters personal har bred erfarenhet av att direkt arbeta med ungdomar. Vi är även vana vid att utbilda och handleda egna volontärer och de som vill starta upp liknande verksamhet.

Målgruppen för våra utbildningar och workshops är dels ungdomar och dels ungdomsaktörer som fritidsledare, lärare, politiker och tjänstemän.

Kommande utbildningar

Stockholm:

Ledarskap och Förhållningssätt – att leda ungas förändringsprocesser, 12 – 13 november 2014, pris: 4000 kr

Kraffulla möten – att möta sig själv och att möta andra, 26 – 27 november, pris: 4000 kr

Motiverande Samtal (MI) 19-20 november, fördjupning 3-4 december, pris: 4500 kr för 2 dagar och 6500 kr för 4 dagar.

Göteborg:

Gruppledarutbildning och coachutbildning

Malmö: 

Coachutbildning

För mer information, kontakta respektive stad här!

Ledarskap och Förhållningssätt  –  att leda ungas förändringsprocesser

I Ledarskap och Förhållningssätt delar vi med oss av våra erfarenheter att leda utifrån ett salutogent perspektiv, där människor växer genom att utveckla sin inneboende potential, oavsett utgångsläge. I centrum står relationen och mötet. Nyckelord är empati, nyfikenhet, acceptans, ett medvetet normförändrande perspektiv och aktiv närvaro. När vi som ledare vågar lita på processen kommer mod och tålamod att finnas där på den ungas villkor. Att leda unga att hitta sin potential är en utmaning! Och genom att utmanas har du möjlighet att växa som människa

Motiverande Samtal (M)

Motiverande samtal (MI) är en evidensbaserad samtalsmetodik där syftet är att stärka individens inre motivation. Det grundläggande förhållningssättet är att varje människa själv bär på den bästa lösningen för sitt eget liv. Kursen ger dig som deltagare verktyg i grundläggande MI-färdigheter och förhållningssätt. Samtalsmetodiken är ett hantverk som kräver övning, upplägget är därför upplevelsebaserat där vi varvar metodik med praktiska övningar och diskussion.

Kraftfulla Möten – att möta sig själv och att möta andra

Kursen vänder sig till dig som vill fördjupa dina färdigheter för att skapa kraftfulla möten som gynnar både dig och den du möter. Du vill både blicka inåt, i mötet med dig själv, och utåt, i mötet med andra. Det handlar dels om inre och yttre motivation – hur lyfter jag motivationen hos mig själv och andra? Dels om metoder för ett empatiskt förhållningssätt som du kan använda i arbetsmöten, privata möten och i relationen till dig själv.

DSC_8086