Bli volontär!

Är du över 23 år och vill engagera dig som coach eller gruppledare i United Sisters?

United Sisters verksamhet bygger på vuxna som engagerar sig ideellt där du som volontär är hjärtat i United Sisters verksamhet.

Att vara volontär passar dig som vill utvecklas i ett systerskap och är redo att engagera dig en gång i veckan under två terminer. Som volontär kan du vara coach eller gruppledare. I Stockholm kan du även vara läxhjälpare.

Som coach lär du känna en ung person som du träffar regelbundet under två terminer.

Som gruppledare träffar du en grupp unga en gång i veckan. Du arbetar i par tillsammans med en har annan volontär.

United Sisters arbetar hälsofrämjande, normkritiskt och intersektionellt utifrån ett rättighetsperspektiv. Vårt arbete är lösningsfokuserat där vi utgår från att varje människa bär på nycklarna till sin egen utveckling.

Innan du blir volontär går du en kostnadsfri grundutbildning och lära dig om United Sisters metoder och verktyg. Utbildningen hålls i början av varje termin. Du får sedan löpande handledning, både individuellt och i grupp.

Klicka här om du vill läsa mer om coachning eller grupper.

 

 

535071_391995180845121_2342290_n

 

”Tack för ett fantastiskt år och tack för din och alla andras insats på US! Det ni gör är otroligt viktigt inte bara för tjejerna utan vi, i alla fall jag som vuxen utvecklas och blir till en bättre vuxen person och förebild.”

Att vara volontär har gett mig mer än vad jag någonsin kunnat föreställa mig. En härlig, viktig relation har vuxit fram, där jag som vuxen blivit utmanad att anta nya perspektiv.”

I United Sisters finns handledningen alltid ett SMS bort. 

Linje rosa mitten